Apie fondą

Irenos Matijošaitienės fondas įkurtas siekiant tęsti pradėtus Irenos darbus, įgyvendinti jos norą dalintis gyvybe ir po mirties, puoselėti donorystės idėją. Viena iš pagrindinių fondo veiklų yra donorystės skatinimas ir visuomenės švietimas šia tema. Fondas puoselės ir kitas idėjas švietimo, bendruomenių stiprinimo, pilietiškumo srityse. Fondo steigėjai – Irenos šeima: Visvaldas, Šarūnas ir Dainius Matijošaičiai.

Nereikia gyventi metais, mėnesiais ar net savaitėmis į priekį. Pasaulis labai gražus. Kiekviena diena. Kiekviena akimirka...”

Fondo vizija – laiminga visuomenė, sugebanti džiaugtis ir dalintis gyvenimu.

Fondo misija – tęsiant Irenos Matijošaitienės pradėtas iniciatyvas, šviesti visuomenę, prisidėti prie iniciatyvų, kuriančių darnią ir laimingą visuomenę.

Fondo ženklas – gyvybės medis. Lietuvių tradicijoje ir krikščionybėje jis simbolizuoja amžiną gyvybingumą, atsinaujinimą ir mirties nugalėjimą.